apibūdinti

apibūdinti
apibū̃dinti vksm.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apibūdinti — 2 apibū̃dinti tr. nusakyti, charakterizuoti: Išsamiai nušvietė suvažiavimo darbą, supažindino su priimtais nutarimais, apibūdino jų reikšmę rš. Iš vieno pasielgimo negali žmogaus apibūdinti rš. būdinti; apibūdinti; pabūdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vizgu vizgais — vìzgu vìzgais interj. 1. vingiuotam, keverziškam važiavimui apibūdinti: Vìzgu vìzgais leka – tų mašinikių buvimas Krš. Girtas [vairuotojas] vìzgu vìzgais movė Rdn. 2. greitam, skubriam išėjimui apibūdinti: Vìzgu vìzgais mauna lauko už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šakar makar — ךàkar màkar (l. szacher macher < vok. Schacher machen) interj. Plk, šãkar mãkar Gs, Alk, Ds 1. Krsn, Ds, Jnš, End paskubomis, vikriai, ppr. nerūpestingai, bet kaip atliekamam veiksmui nusakyti: Kas man yr: šàkar màkar – ir bus gatava… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešti lagaminus — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: nèšti lagaminùs Rūšis: naujai sukurtas junginys Kilmė: anglų Ypatingasis požymis: pavienis Pateikta: 2012 05 26. Atnaujinta: 2014 02 01. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: naujas situacinis frazeologizmas… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apibūdinimas — apibū̃dinimas sm. (1) → 2 apibūdinti: Tas apibūdinimas teisingas, bet neišsamus rš. būdinimas; apibūdinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibūduoti — tr. Vr apibūdinti. būduoti; apibūduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipasakoti — apipãsakoti 1. tr., intr. apsakyti kokį įvykį, atsitikimą, papasakoti: Sesuo verkdama apipasakojo jam viską V.Kudir. Tu negirdėjai, ką jis Nariui padarė? Man vakar bobutė apipasakojo Žem. Sesuo apipasakojo brolienei, jog Zakaras tyčiomis girdo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakyti — 1 apsakyti tr. Š, NdŽ; MŽ25, N 1. Q33, SD228 papasakoti: Daug ką apsako seneliai žili iš tolimos praeities Mair. Jis man apsakė, kaip tuos raštus žmonės slapta rašą Žem. Tik anas gali gerai tau visa apsakyt Dv. Tenai jum apsakìs tokie senesni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptarti — aptar̃ti, àptaria, àptarė tr. Š, Rtr, aptarti Š 1. Š, FT, DŽ, NdŽ, KŽ įvertinti visas aplinkybes, apsvarstyti: Aptarė, apsvarstė ir visų nuomonės sutapo rš. Dėl algos tai sutinku, bet sąlygas tai aš norėčiau smulkiau aptarti A.Vien. Valančius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baks — bàks interj. 1. bakst, bast (sudavimui, įdūrimui reikšti): Pribėgęs veršis bàks šonan ir pradūrė Š. 2. kartojant nusakomas baksnojimas: Senelis bàks bàks su lazdele nubaksėjo pakalnėn Kp. Bàks, bàks ir nubaksnojo par brukį Dr. 3. triūsimui …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”